Zgomoti şi Vibraţiilor


VIBROCOMP furnizează măsurători, previzii, modelări şi măsuri de reducere pentru planuri existente sau viitoare. Pe baza modelelor de calcul putem estima nivelurile de poluare de la drumuri, autostrăzi, tramvaie, metrouri, liniile de cale ferată, aeroporturi şi toate felurile de instalaţii industriale şi porturi maritime.

VIBROCOMP oferă, de asemenea, planuri de reducere cu optimizarea costurilor, soluţii personalizate pentru a fi puse în aplicare în faza de planificare pentru a reduce expunerea la poluare din viitor.

Vibrocomp a dezvoltat cel mai eficient instrument de cartografiere și planificare, metodologia noastră oferă calcule rapide și precise care ne permit crearea modelelor vizuale pentru orice zonă de orice dimensiune, în scopul de a realiza proiecte cost-eficiente pentru clienții noștri.

Avantajele majore ale modelării (zgomot, aer, vibrații):

 
 • cost-eficacitate: modelarea poate înlocui sute de măsurători
 • largi posibilități: de prezentare a rezultatelor de la orice locație aleasă posibilă, orice scenariu selectat poate fi modelat
 • prezentări de viitor: se pot reprezenta nu numai emisiile actuale dar şi evoluţiile ulterioare

"Noi facem zgomotul vizibil" pentru o înţelegere mai uşoară şi facilitarea realizării măsurilor de reducere.

 


Activităţile noastre și cele mai importante referinţe din acest domeniu

Aeroporturi 

În viaţa modernă, aeronavele sunt una dintre cele mai deranjante surse de zgomot. VIBROCOMP poate prognoza zgomotul produs de aeronave pe aeroporturile existente și planificate, poate determina zonele de protecție împotriva zgomotului din jurul aeroporturilor și oferă soluții eficiente pentru a reduce zgomotul produs de aeronave.

 

Aeroportul Bucureşti Băneasa Aeroportul Cluj-Napoca Planul de acustica pentru testul motoarelor

 

Vibrocomp oferă următoarele servicii:

 •      Predicţia zgomotului şi măsuri de reducere
 •      Determinarea viitoarelor efecte asupra oamenilor, și optimizarea măsurilor de reducere la aeroportul Dvs.  
 •      Optimizarea traficului în acord cu orele de linişte
 •      Încurajarea operatorilor aerieni de a folosi aeronave de generaţie nouă
 •      Optimizarea utilizării pistelor conform perturbărilor
 •      Optimizarea căilor de aterizare, decolare
 •      Izolaţia clădirilor din apropierea aeroporturilor
 •      Delimitarea zonelor de protecţie din jurul aeroporturilor
 •      Reducerea zgomotelor de la sol
 •      Sisteme de monitorizare a zgomotului
 •      Creşterea gradului de conştientizare publică

Amenajarea teritoriului trebuie să se realizeze întotdeauna atunci când se planifică noile dezvoltări ale aeroporturilor. Studiul are la bază viitoarele operaţii ale aeronavelor. De exemplu, zona roşie de pe hartă arată o zonă unde nu se pot amplasa clădiri rezidenţiale, numai siteuri industriale.

VIBROCOMP a calculat și a redus zgomotul la cele mai importante aeroporturi internaționale în România și Ungaria: București: Aeroportul Henri Coandă, Budapesta: Aeroportul Liszt Ferenc, și la peste 20 de aeroporturi internaționale regionale din ambele țări (de exemplu, Balaton-Hévíz, Cluj-Napoca, Debrecen, Győr Audi Cargo, Nyíregyháza, Pécs-Pogány, Satu Mare, Sibiu, Szeged, Timișoara). Experții noștri au fost, de asemenea, implicaţi în evaluări ale mai multor proiecte internaționale pentru zgomotul produs de aeronave mai mici. (PC7 Evaluările pentru AAT.2008.1.4.1 abordare integrată pentru reducerea zgomotului exterior a aeronavelor, FP7-AAT-2012-RTD-1, FP7-AAT-2013-RTD-1 şi FP7-AAT-2013-RTD-Rusia).

Proiectarea facilităţilor de testare a motoarelor în aeroporturi

Cu numărul de aeronave ținute în cele două centre de întreținere principale din Budapesta în creștere, capacitatea instalațiilor de testare pentru motoare de aeronave, existente în Budapesta, a devenit insuficientă. Prin urmare, testele de motor trebuiau să fie efectuate în câmp liber, fără protecție adecvată de zgomot. VIBROCOMP a măsurat și a prezis nivelul de zgomot emis de testele de motor pentru cele mai comune tipuri de aeronave, pe baza căruia s-a proiectat o facilitate de testare. bazat pe ceea ce, un avion facilitate cost eficient, cu zgomot redus de testare a motorului a fost planificat. Această facilitate de testare cu zgomot redus îndeplinește setul de standarde ridicate și reduce semnificativ zgomotul la zonele comerciale și rezidențiale învecinate.

 

Referinţe in Romania

Bucharest Baneassa

Bucharest Otopeni

Cluj-Napoca

Iasi

Satu Mare

Timisoara- Traian Vuia

Arhitectură 

Arhitecţii pot utiliza modele noastre în faza de proiectare, de obicei măsurile de reducere sunt cele mai cost-efective în această fază.Pentru clădirile situate lângă aeroporturi, drumuri, căi ferate putem determina efectul acestor surse de zgomot asupra locuitorilor şi dacă sunt necesare măsuri de reducere.

 

Acustica Clădirilor Hărțile de zgomot pentru fațade Dubai Downtown

 

Hărțile de zgomot pentru fațade sunt în măsură să prezinte nivelul de zgomot în fiecare punct al fațadei clădirii. În ilustrație modelul 3D este colorat în funcţie de nivelul de zgomot real la faţada fiecărei etaj a clădirii. Pe baza modelului veţi şti exact ce fel de măsuri de reducere a zgomotului trebuie luat pentru a asigura confortul acustic a încăperilor.

 

Acustica Clădirilor pentru a asigura confortul acustic interior!

Predicţia zgomotului şi măsuri de atenuare pentru zgomotele structurale. Vibrocomp prezice vibraţiile în clădirile situate în apropierea infrastucturilor de transport feroviar, şi dacă este necesar se pot planifica măsuri de izolaţii cost-eficiente.

Predicţia vibraţiilor şi măsuri de atenuare pentru sisteme de conducte.

Vibrocomp asigură ca toate montajele sunt potrivite pentru sarcinile de proiectare, operare şi de mediu. Vibrocomp modelează vibraţiile pentru a se asigura că izolatorii selectaţi sunt potriviţi pentru greutatea de funcționare a echipamentelor și sunt poziționaţi în favoarea devierii egale.

Calea ferată 

Puteţi utiliza modele noastre de predicţie pentru investiţiile din domeniul căilor ferate, a tramvaielor şi a metroului.

 

Harta de zgomot 3d Harta zona cu probleme Interior acustica

 

Pentru dezvoltările traficului feroviar (tren, tramvai, metrou), Vibrocomp oferă următoarele servicii de la schițe până la construcție:

 •      măsuri de reducere (atenuare) pentru linii
 •      determină viitoarele efecte posibile asupra oamenilor şi dacă sunt necesare măsuri de reducere
 •      măsuri de reducere: dacă este necesar amplasarea barierelor fonice, izolaţii contra vibraţiilor sub şine, etc. şi în acest caz realizăm şi proiectare acustică şi o estimare a costurilor
 •      soluţii cost-eficiente de reducere a zgomotului
 •      modelarea zgomotului şi a vibraţiilor de a lungul rutelor de transport în timpul construcţiei
 •      monitorizarea permanentă a vibraţiilor în timpul construcţiilor pentru clădirile sensibile

Calculul modelului de zgomot și planuri de reducere a zgomotului pentru căile ferate principale
VIBROCOMP este expert în predicţii de zgomot și vibrații și în realizarea planurilor de reducere a zgomotului pentru căile ferate existente și viitoare. În România şi Ungaria VIBROCOMP a elaborat planuri de reducere a zgomotului (de ex. bariere de zgomot) pentru mai mult de 600 km de cale ferată existentă și viitoare, inclusiv secțiuni complete dintre cele mai aglomerate, cum ar fi: Cluj-Napoca-Oradea, Cluj-Napoca-Câmpia Turzii, Timisoara-Arad Internațional (de marfă), Pitesti-Bucuresti, Gyoma-Békéscsaba, Sopron-Szentgotthárd şi Budapesta-Balatonszentgyörgy, Budapesta-Hegyeshalom, Budapesta-Nyíregyháza.

 

Predicţia zgomotului și a vibrațiilor și planuri de reducere a zgomotului pentru traficul tramvaielor și a metroului
Când vine vorba de dezvoltarea transportului public ecologic, metroul şi tramvaiul sunt alternativele preferate. VIBROCOMP este expert în calcularea zgomotului și vibrațiilor, provenite de la transportul urban pe şine. Livrăm de asemenea soluţii de cost eficiente pentru a reduce zgomotul și vibrațiile în imediata apropiere a noilor linii. VIBROCOMP a realizat planuri de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor de peste 500 de km pentru sistemele urbane de cale ferată din România şi Ungaria, cum ar fi: linia de metrou nr 4., linia de tramvaie, 1, 3, 17, 19, 42 din Budapesta, linia de tramvai nr 101, 102 din Cluj-Napoca, linia de tramvai nr 100, 102 în Craiova linia de tramvai nr. 2 din Debrecen linia de tramvai nr. 4 în Szeged și linia de tramvai nr. 1, 2, 4, 6 in Timişoara. Experții noștri au fost, de asemenea, implicaţi în planificarea liniei de metrou din Tripoli, în Libia.

Pentru dezvoltările traficului feroviar (tren, tramvai, metrou), Vibrocomp oferă următoarele servicii de la schițe până la construcție:

 • modelarea zgomotului ambiental şi a traficului pentru liniile feroviare
 • modelarea zgomotului ambiental, a poluării aerului şi a vibraţiilor pentru construcţia noilor staţii
 • modelarea vibraţiilor pentru construcţia tunelelor (numai pt. metrou)
 • modelarea vibraţiilor pentru linii, garnituri şi tunele (numai pt. metrou)
 • modelarea vibrațiilor și acustica clădirilor existente
 • modelarea zgomotului, a poluării aerului și vibrațiilor de-a lungul rutelor de transport în timpul construcției
 • monitorizarea zgomotului şi a vibraţiilor la clădirile afectate la cosntrucţia tunelelor

monitorizarea permanentă a vibraţiilor în timpul construcţiilor pentru clădirile sensibile

Construcţii 

De obicei construcţiilor li se asociază şi zgomote (vibraţii) de scurtă durată dar de mare intensitate. Pentru a minimiza efectul construcțiilor pe zonele sensibile învecinate, modelele realizate de VIBROCOMP pot prezice zgomotul şi vibraţiile provenite de la activitatea de construcţie. Măsurile de reducere sunt cele mai cost-eficiente în faza de pregătire a construcţiilor în conformitate cu planul de organizare.

 

Monitorizarea permanentă a zgomotelor şi vibraţiilor Construcție tramvai

Vibrocomp oferă următoarele servicii:

 •        Predicţia zgomotelor şi a vibraţiilor de la orice tip de construcţie
 •        Măsuri de reducere a zgomotelor şi a vibraţiilor provenite de la orice tip de construcţie
 •      Modelarea zgomotului, și a vibrațiilor de-a lungul rutelor de transport în timpul construcției
 •      Monitorizarea permanentă a zgomotelor şi vibraţiilor în timpul construcţiilor pentru clădirile sensibile

Predicţia vibraţiilor şi monitorizarea permanentă a clădirilor sensibile în timpul construcţiei

Construcțiile situate foarte apropiate de clădirile istorice sensibile ale oraşului reprezintă întotdeauna o provocare. VIBROCOMP prezice vibraţia la care va fi supusă clădirea şi deasemenea sensibilitatea clădirii la vibraţii. VIBROCOMP stabilește valorile limită pentru vibrații pe care clădirea poate suporta în punctele critice ale clădirii. VIBROCOMP stabileşte pâna la cinci puncte de monitorizare permanente la punctele cele mai sensibile ale clădirii protejate. Dacă pentru orice motiv, vibrațiile se aproapie de limita, sistemul trimite un SMS de alarma instantanee pentru a opri procedura de construcție curentă. VIBROCOMP folosește acest sistem pentru a controla construcţia unui garaj și a unui centru de vizitatori, lângă clădirea Parlamentului Ungar, vechi de mai mult de 100 de ani.

Drumuri 

Calculul modelului de zgomot şi planuri de reducere a zgomotului pentru dezvoltări rutiere Puteţi utiliza modele noastre de predicţie pentru investiţiile din domeniul dezvoltărilor de infrastuctură rutieră.

 

Proiectarea barierelor de zgomot pentru trafic Pitesti

 

Pentru dezvoltările rutiere Vibrocomp oferă următoarele servicii de la schițe până la  construcție:

 • modelarea zgomotului ambiental, a poluării aerului pentru drumuri precum şi a traficului
 • modelarea zgomotului ambiental şi a poluării aerului pentru construcţii
 • soluţii de reducere a zgomotului cost-eficiente
 • Modelarea vibrațiilor și acustica clădirilor existente
 • modelarea zgomotului, a poluării aerului și vibrațiilor de-a lungul rutelor de transport în timpul construcției
 • Monitorizarea permanentă a vibraţiilor în timpul construcţiilor pentru clădirile sensibile

VIBROCOMP este expert în prognozarea zgomotului și în planificarea reducerii zgomotului pentru autostrăzile existente și viitoare. În Ungaria și România VIBROCOMP a proiectat reducerea zgomotului (de ex. bariere) pentru 1200 km de autostrăzi existente și viitoare, inclusiv secțiuni complete dintre cele mai aglomerate autostrăzi, cum ar fi: A1, DJ68, DN1, DN59, M0, M1, M2, M3, M5, M7, M9 , M15, M35, M85, M86.

Industrie 

Prognoze de zgomot şi a poluării aerului și soluţii de reducere pentru unităţi industriale. Dezvoltările industriale se confruntă în prezent cu o provocare semnificativă pentru a reduce emisiile de zgomot, atât în interiorul unităţilor, la locurile de muncă, cât şi în mediul înconjurător. Vibrocomp oferă răspunsuri rapide și precise la întrebările ivite și oferă soluții în cazul în care reducerea este necesară.

 

Portul Constanta Harta de zgomot Izolaţii contra vibraţiilor

 

Pentru unităţile existente şi viitoare, Vibrocomp oferă următoarele servicii:

 • Măsurători de zgomot, vibraţii şi poluarea a aerului, prognoze prin modelare şi măsuri de reducere
 • Calcule de zgomot în interior şi exterior: modelarea zgomotelor provenind de la surse exterioare, etc.
 • Studii acustice pentru sisteme PA/GA
 • Izolaţii contra vibraţiilor pentru utilaje grele

 

Datele de intrare pentru modelarea zgomotului industrial sunt:

 • nivelul puterii acustice a sursei,
 • informaţii despre clădire (tipul pereţilor, ferestre, etc),
 • timpul de operare al surselor,
 • informaţii topografice,
 • coeficienţii de absorbţie a zgomotului pentru barierele de zgomot şi al clădirilor,
 • efecte la sol
 • absorbţia atmosferică,
 • condiţiile meteorologice.

 

Se consideră puțin probabil ca suficiente informații despre unităţi vor fi disponibile. În cazul acesta Vibrocomp va colecta datele necesare.

Pentru calcularea zgomotului unităţii industriale Vibrocomp va realiza un model 3D.

Vibrocomp are referințe semnificative în industria energetică, industria pertolului şi gazelor respectiv în minerit.

Modelul de zgomot și planul de reducere a zgomotului din Portul Constanța

Portul Constanța este cel mai mare de la Marea Neagră și al patrulea ca mărime din întreaga Europă. Portul este situat în Constanta, România, pe coasta de vest a Mării Negre, la 179 mile nautice (332 km) de Strâmtoarea Bosfor şi 85 nmi (175 km) de braţul Sulina, acoperind o arie totală de 47 km2.

VIBROCOMP a realizat și a utilizat modelul de zgomot pentru a anticipa și a reduce zgomotul provenit de la cele peste 1500 surse diferite de zgomot ale portului. Nivelul de zgomot al fiecărui grup de surse de zgomot a fost măsurat în mod individual. VIBROCOMP a proiectat măsuri cost efective de reducere a zgomotului pentru a se asigura că valorile-limită la zonele rezidențiale învecinate sunt îndeplinite.

Modelul de zgomot și planul de reducere a zgomotului pentru mina deschisă de cărbune și a centralei electrice din Visonta și Bukkábrány în Ungaria
Centrala "Mátrai Erőmű" cu o putere instalată de 836 MW este cea mai mare centrală electrică pe bază de cărbune din Ungaria. Profilul său principal este producerea de energie electrică, oferind până la 13% din necesarul national. Această energie electrică este produsă de o sursă de energie locală: lignitul.
Producția de lignit, în Visonta și Bükkábrány are loc prin extragerea lignitului pe bandă.
VIBROCOMP a realizat și a utilizat modelul de zgomot pentru a anticipa și a reduce zgomotul provenit de la cele peste 1000 de surse diferite de zgomot ale celor două mine şi ale centralei. Nivelurile de zgomot din fiecare grup de surse de zgomot au fost măsurate în mod individual. Pentru calculul modelului, VIBROCOMP, a pregătit trei modele de teren tridimensionale foarte detaliate, pentru săpăturile viitoare. VIBROCOMP a proiectat măsuri cost efective de reducere a zgomotului pentru a se asigura că valorile-limită la zonele rezidențiale învecinate sunt îndeplinite.

Urbană 

Planificarea urbană se confruntă în zilele noastre din ce în ce mai mult cu provocarea dezvoltării ecologice durabile. VIBROCOMP a realizat planuri de dezvoltare urbană ecologic durabile, care intenționează să îmbunătățească calitatea vieții în marile orașe, cum ar fi Budapesta, Cluj-Napoca, Craiova, Debrecen, Győr, Kecskemét, Szeged Timisoara şi Tripoli.

 

Harta de zgomot si planul de actiune, JVT Dubai Harta zona cu probleme

 

Puteți utiliza predicțiile modelelor noastre atunci când se analizează o investiţie (infrastuctură sau clădire). De obicei, măsurile de atenuare sau reducere sunt cele mai cost-eficiente în faza de planificare. În special pentru dezvoltări urbane în faza de planificare Vibrocomp sprijină pe Dvs. şi echipa Dvs. în:

 • proiecte de drumuri şi linii feroviare pentru determinarea viitoarelor efecte asupra oamenilor şi dacă sunt necesare măsuri de reducere;
 • acustică clădirilor, astfel încât să puteți lua în decizie factorul de mediu, atunci când proiectaţi apartamentele  Dvs. ;
 • determinarea clădirilor sensibile;
 • măsuri de reducere (atenuare), dacă sunt necesare bariere fonice, noi le proiectăm şi putem da şi o predicţie a costurilor.

În viaţa modernă, aeronavele sunt una dintre cele mai deranjante surse de zgomot. VIBROCOMP poate prognoza zgomotul produs de aeronave pe aeroporturile existente și planificate, poate determina zonele de protecție împotriva zgomotului din jurul aeroporturilor și oferă soluții eficiente pentru a reduce zgomotul produs de aeronave.

 

Aeroportul Bucureşti Băneasa Aeroportul Cluj-Napoca Planul de acustica pentru testul motoarelor

 

Vibrocomp oferă următoarele servicii:

 •      Predicţia zgomotului şi măsuri de reducere
 •      Determinarea viitoarelor efecte asupra oamenilor, și optimizarea măsurilor de reducere la aeroportul Dvs.  
 •      Optimizarea traficului în acord cu orele de linişte
 •      Încurajarea operatorilor aerieni de a folosi aeronave de generaţie nouă
 •      Optimizarea utilizării pistelor conform perturbărilor
 •      Optimizarea căilor de aterizare, decolare
 •      Izolaţia clădirilor din apropierea aeroporturilor
 •      Delimitarea zonelor de protecţie din jurul aeroporturilor
 •      Reducerea zgomotelor de la sol
 •      Sisteme de monitorizare a zgomotului
 •      Creşterea gradului de conştientizare publică

Amenajarea teritoriului trebuie să se realizeze întotdeauna atunci când se planifică noile dezvoltări ale aeroporturilor. Studiul are la bază viitoarele operaţii ale aeronavelor. De exemplu, zona roşie de pe hartă arată o zonă unde nu se pot amplasa clădiri rezidenţiale, numai siteuri industriale.

VIBROCOMP a calculat și a redus zgomotul la cele mai importante aeroporturi internaționale în România și Ungaria: București: Aeroportul Henri Coandă, Budapesta: Aeroportul Liszt Ferenc, și la peste 20 de aeroporturi internaționale regionale din ambele țări (de exemplu, Balaton-Hévíz, Cluj-Napoca, Debrecen, Győr Audi Cargo, Nyíregyháza, Pécs-Pogány, Satu Mare, Sibiu, Szeged, Timișoara). Experții noștri au fost, de asemenea, implicaţi în evaluări ale mai multor proiecte internaționale pentru zgomotul produs de aeronave mai mici. (PC7 Evaluările pentru AAT.2008.1.4.1 abordare integrată pentru reducerea zgomotului exterior a aeronavelor, FP7-AAT-2012-RTD-1, FP7-AAT-2013-RTD-1 şi FP7-AAT-2013-RTD-Rusia).

Proiectarea facilităţilor de testare a motoarelor în aeroporturi

Cu numărul de aeronave ținute în cele două centre de întreținere principale din Budapesta în creștere, capacitatea instalațiilor de testare pentru motoare de aeronave, existente în Budapesta, a devenit insuficientă. Prin urmare, testele de motor trebuiau să fie efectuate în câmp liber, fără protecție adecvată de zgomot. VIBROCOMP a măsurat și a prezis nivelul de zgomot emis de testele de motor pentru cele mai comune tipuri de aeronave, pe baza căruia s-a proiectat o facilitate de testare. bazat pe ceea ce, un avion facilitate cost eficient, cu zgomot redus de testare a motorului a fost planificat. Această facilitate de testare cu zgomot redus îndeplinește setul de standarde ridicate și reduce semnificativ zgomotul la zonele comerciale și rezidențiale învecinate.

 

Referinţe in Romania

Bucharest Baneassa

Bucharest Otopeni

Cluj-Napoca

Iasi

Satu Mare

Timisoara- Traian Vuia