Acustică, zgomot și vibrații, cartografiere (strategică) a zgomotului


VIBROCOMP este dedicat furnizării de soluții eficiente din punct de vedere al costurilor și personalizate care sporesc confortul și funcționalitatea.

Acustica clădirii este studiul sunetului și al comportamentului acestuia în spații închise, cu un accent principal pe proiectarea structurilor pentru a controla și optimiza mediul acustic. Acest domeniu cuprinde diverse aspecte, inclusiv controlul zgomotului, izolarea fonică și gestionarea reverberației, toate contribuind la crearea unor condiții acustice confortabile și eficiente în interiorul clădirilor.

Componentele cheie ale abordării noastre privind acustica clădirilor:

1. Controlul zgomotului:

 • Controlul sursei: identificarea și gestionarea surselor de zgomot în interiorul și în jurul clădirilor. Acestea pot include sisteme HVAC, mașini sau trafic extern.
 • Controlul transmisiei: Prevenirea transmiterii zgomotului între diferite spații dintr-o clădire, cum ar fi pereții și podelele.

2. Izolare fonică:

 • Izolarea fonică prin aer: Minimizarea transmiterii sunetului prin aer, de obicei abordată prin măsuri precum izolarea pereților și a tavanului.
 • Izolarea fonică la impact: reducerea transmiterii sunetelor legate de impact, cum ar fi pașii, prin elementele de construcție precum podelele.

3. Managementul reverberației:

 • Absorbție: introducerea de materiale care absorb undele sonore pentru a reduce nivelul de reverberație într-un spațiu. Acest lucru este esențial în spații precum auditorii, teatre și săli de clasă.
 • Difuzie: distribuirea reflexiilor sunetului într-un spațiu pentru a evita concentrarea în anumite zone și pentru a crea un câmp sonor mai uniform.

4. Acustica camerei:

 • Considerații de proiectare: Luând în considerare scopul fiecărei încăperi pentru a determina elementele de proiectare acustice adecvate. De exemplu, o sală de concert necesită o acustică diferită de un spațiu de birou.

5. Inteligibilitatea vorbirii:

 • Optimizarea acusticii pentru comunicare: Asigurarea că vorbirea este clară și ușor de înțeles în spațiile în care comunicarea eficientă este esențială, cum ar fi sălile de conferințe și sălile de clasă.

6. Reglementări și standarde de construcție:

 • Conformitate: Aderarea la codurile, standardele și reglementările locale de construcție care prescriu niveluri acceptabile de zgomot și condiții acustice în diferite tipuri de clădiri.

7. Solutii tehnologice:

 • Tratamente acustice: Implementarea de panouri acustice, deflectoare și alte tratamente pentru a îmbunătăți sau modifica caracteristicile acustice ale unui spațiu.
 • Mascarea sunetului: introducerea zgomotului de fundal pentru a masca sunetele nedorite și pentru a îmbunătăți confortul acustic general.

Acustica clădirilor este un domeniu multidisciplinar care implică colaborarea dintre arhitecți, ingineri și acusticieni pentru a crea medii care sunt favorabile utilizării lor, fie că este vorba de lucru concentrat, de învățare, de relaxare sau de divertisment. Un mediu acustic bine proiectat contribuie semnificativ la confortul general, funcționalitatea și capacitatea de utilizare a unei clădiri.

 

Controlul zgomotului și vibrațiilor:

Controlul zgomotului și vibrațiilor este un aspect esențial al ingineriei și proiectării care vizează reducerea la minimum a sunetului și oscilațiilor mecanice nedorite în diferite medii. Această disciplină cuprinde implementarea de măsuri și tehnologii pentru atenuarea impactului zgomotului și vibrațiilor, asigurând confortul, siguranța și bunăstarea persoanelor și funcționalitatea structurilor.

Componentele cheie ale abordării noastre de control al zgomotului și vibrațiilor:

1. Reducerea sursei:

 • Identificare: identificarea surselor de zgomot și vibrații dintr-un sistem sau mediu.
 • Soluții de inginerie: implementarea modificărilor de proiectare sau a soluțiilor tehnologice pentru a reduce sau elimina zgomotul și vibrațiile la sursa lor.

2. Controlul transmisiei:

 • Izolare: Folosind materiale și sisteme care izolează vibrațiile, împiedicându-le să treacă prin structuri sau mașini și să afecteze spațiile adiacente.
 • Implementarea barierelor: Instalarea de bariere fizice, cum ar fi pereți sau incinte, pentru a bloca transmiterea undelor sonore.

3.Tehnici de amortizare:

 • Amortizoare de vibrații: introducerea de materiale sau dispozitive de amortizare pentru a absorbi și disipa energia mecanică, reducând vibrațiile și zgomotul asociat.
 • Absorbante de zgomot: aplicarea de materiale de absorbție a sunetului pe suprafețe pentru a minimiza reflexiile sunetului și pentru a controla reverberația.

4. Design structural:

 • Analiză dinamică: Încorporarea analizei dinamice în faza de proiectare pentru a prezice și a aborda potențialele probleme legate de vibrații.
 • Selectarea materialelor: Alegerea materialelor cu proprietăți acustice favorabile pentru a minimiza generarea și transmiterea zgomotului și vibrațiilor.

5. Sănătate și securitate la locul de muncă:

 • Protecția lucrătorilor: atenuarea zgomotului și vibrațiilor la locul de muncă pentru a proteja sănătatea și bunăstarea angajaților.
 • Conformitatea cu reglementările: Asigurarea respectării normelor de sănătate și securitate în muncă care reglementează nivelurile admisibile de zgomot și vibrații în diverse industrii.
 • Proiectarea PA/GA se referă la proiectarea și implementarea sistemelor de avertizare și alarmă generală în diferite facilități, în special în medii industriale și marine. Aceste sisteme sunt critice pentru comunicare, siguranță și managementul situațiilor de urgență.

De ce să alegeți abordarea noastră de control al zgomotului și vibrațiilor:

1. Confort uman:

 • Reducerea zgomotului și vibrațiilor nedorite contribuie la crearea unui mediu mai confortabil și mai productiv pentru ocupanți, indiferent dacă sunt în medii rezidențiale, comerciale sau industriale.

2. Sănătate și bunăstare:

 • Expunerea prelungită la niveluri ridicate de zgomot și vibrații poate avea efecte adverse asupra sănătății fizice și mentale. Măsurile de control sunt esențiale pentru a preveni problemele de sănătate, cum ar fi pierderea auzului, stresul și oboseala.

3. Impact asupra mediului:

 • Poluarea fonică are repercusiuni asupra mediului, afectând ecosistemele și fauna sălbatică. Măsurile de control eficiente ajută la minimizarea impactului activităților umane asupra mediului natural.

4. Performanța echipamentului:

 • Multe sisteme mecanice și electrice funcționează optim atunci când sunt operate în limitele specificate de zgomot și vibrații. Măsurile de control sunt necesare pentru a menține fiabilitatea și eficiența utilajelor.

5. Respectarea reglementărilor:

 • Respectarea reglementărilor și standardelor locale, naționale și internaționale privind nivelurile acceptabile de zgomot și vibrații este esențială pentru conformitatea legală și relațiile cu comunitatea.

Pe scurt, controlul zgomotului și vibrațiilor este indispensabil pentru crearea unor medii locuibile, sigure și durabile. Joacă un rol vital în îmbunătățirea calității vieții, asigurarea longevității echipamentelor și promovarea unei relații armonioase între activitățile umane și mediul înconjurător.


Cartografierea strategică a zgomotului implică evaluarea și vizualizarea sistematică a nivelurilor de zgomot din mediu în zone geografice specifice. Desfășurat de obicei în medii urbane sau industriale, acest proces integrează date din diverse surse de zgomot pentru a crea hărți detaliate. Aceste hărți servesc drept instrumente valoroase pentru înțelegerea tiparelor de expunere la zgomot, identificarea punctelor fierbinți de zgomot și formularea planurilor strategice pentru managementul și atenuarea zgomotului. Cartografierea strategică a zgomotului joacă un rol crucial în planificarea urbană, evaluările impactului asupra mediului și dezvoltarea unor strategii eficiente de reducere a zgomotului.

 

Oferim urmatoarele servicii:

 • Măsurători acustice (izolarea fonică și acustica încăperii)
 • Evaluare acustică în funcție de criteriile de proiectare
 • Măsurători de zgomot și vibrații
 • Modelarea zgomotului și vibrațiilor, predicție
 • Analiza și evaluarea datelor
 • Revizuirea standardelor de proiectare
 • Recomandări pentru atingerea conformității
 • Propune acțiuni corective pentru a îndeplini criteriile de proiectare în caz de neconformitate
 • Hărți strategice de zgomot și planuri de acțiune conform Directivei 49/2002 CE

Clienții pe care îi deservim sunt în:

 • arhitecti
 • constructie
 • guvern
 • infrastructură
 • industrie
 • dezvoltatori privați

sector

 Vă rugăm să vedeți referințele noastre din meniul PROIECTE!

 

VIBROCOMP furnizează măsurători, previzii, modelări şi măsuri de reducere pentru planuri existente sau viitoare. Pe baza modelelor de calcul putem estima nivelurile de poluare de la drumuri, autostrăzi, tramvaie, metrouri, liniile de cale ferată, aeroporturi şi toate felurile de instalaţii industriale şi porturi maritime.

VIBROCOMP oferă, de asemenea, planuri de reducere cu optimizarea costurilor, soluţii personalizate pentru a fi puse în aplicare în faza de planificare pentru a reduce expunerea la poluare din viitor.

Vibrocomp a dezvoltat cel mai eficient instrument de cartografiere și planificare, metodologia noastră oferă calcule rapide și precise care ne permit crearea modelelor vizuale pentru orice zonă de orice dimensiune, în scopul de a realiza proiecte cost-eficiente pentru clienții noștri.

Avantajele majore ale modelării (zgomot, aer, vibrații):

 
 • cost-eficacitate: modelarea poate înlocui sute de măsurători
 • largi posibilități: de prezentare a rezultatelor de la orice locație aleasă posibilă, orice scenariu selectat poate fi modelat
 • prezentări de viitor: se pot reprezenta nu numai emisiile actuale dar şi evoluţiile ulterioare

"Noi facem zgomotul vizibil" pentru o înţelegere mai uşoară şi facilitarea realizării măsurilor de reducere.