Evaluare de impact asupra mediului, evaluare Natura 2000 (numai UE), studii de remediere a terenurilor


VIBROCOMP se mândrește să efectueze Evaluări complete de impact asupra mediului (EIA) cuprinzătoare, utilizând echipa sa internă de experți. Specializate în diverse sectoare, evaluările noastre acoperă proiecte de infrastructură, cum ar fi drumuri, căi ferate și aeroporturi, precum și dezvoltări de birouri și industriale, inclusiv cele din sectoarele petrolului și gazelor și minerit.

În plus, ne aducem expertiza în domeniul agrementului prin evaluarea proiectelor precum circuitele de curse. Acest portofoliu divers subliniază angajamentul nostru de a furniza evaluări amănunțite și specializate într-un spectru larg de proiecte, asigurând durabilitatea mediului și practici de dezvoltare responsabilă.

Studiile noastre de remediere a terenurilor implică evaluarea și punerea în aplicare a măsurilor de restabilire a terenurilor contaminate sau poluate într-o stare adecvată utilizării prevăzute. Contaminarea poate rezulta din diverse activități umane, cum ar fi procese industriale, eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor sau scurgeri accidentale. Scopul remedierii terenurilor este de a elimina sau atenua impactul negativ asupra mediului și asupra sănătății asociate cu contaminanții, făcând terenul sigur și durabil pentru utilizare ulterioară. numai) și studii de remediere a terenurilor utilizând echipa sa internă de experți. Specializate în diverse sectoare, evaluările noastre acoperă proiecte de infrastructură, precum și dezvoltări de birouri și industriale.

Evaluare completă a impactului asupra mediului (EIA):

O evaluare completă a impactului asupra mediului (EIM) este un proces cuprinzător de evaluare efectuat înainte de inițierea unui proiect sau a unei dezvoltări propuse. Această evaluare își propune să identifice, să analizeze și să atenueze potențialele impacturi de mediu, sociale și economice asociate proiectului. Aceasta implică o examinare amănunțită a diferiților factori, inclusiv utilizarea terenurilor, biodiversitatea, calitatea aerului și a apei și moștenirea culturală. Scopul este de a lua decizii informate care să echilibreze beneficiile proiectului cu potențialele efecte adverse ale acestuia, asigurând dezvoltarea durabilă și gestionarea mediului.

Evaluare Natura 2000 în (numai UE):

Evaluarea Natura 2000 este o evaluare specifică realizată în contextul rețelei Natura 2000 a Uniunii Europene, care are ca scop conservarea biodiversității și protejarea habitatelor naturale. Atunci când un proiect propus are potențialul de a avea un impact asupra siturilor Natura 2000 – zone desemnate cu valoare ecologică ridicată – această evaluare devine crucială. Aceasta implică o examinare amănunțită a potențialelor efecte ale proiectului asupra integrității acestor situri și a speciilor pe care le adăpostesc. Evaluarea urmărește să se asigure că proiectele sunt realizate într-o manieră care păstrează echilibrul ecologic și respectă obiectivele de conservare ale Natura 2000, contribuind la obiectivul general de menținere a biodiversității bogate a Europei.

Serviciile noastre în domeniu sunt - dar fără a se limita la - următoarele:

 1. Sarcini de manager de proiect plus sarcini de licențiere de mediu.
 2. Managementul calitatii aerului
 3. Evaluarea corespunzătoare (AA) a siturilor Natura 2000
 4. Evaluarea impactului socio-economic
 5. Mediul construit, protecția patrimoniului cultural
 6. Evaluarea riscului climatic
 7. Analiza managementului dezastrelor
 8. Protecția florei și faunei
 9. Protecția peisajului
 10. Zgomot și vibrații
 11. Protecția solului și a apelor subterane
 12. Protecția apei de suprafață
 13. Evaluarea Directivei-cadru privind apa (WFD).
 14. Gestionarea deșeurilor

Pe lângă cele de mai sus, putem îndeplini sarcinile următoarelor - dar fără a se limita la - faze de autorizare:

 1. Evaluarea impactului asupra mediului
 2. Raport de Mediu - Etapa Aviz de Construire
 3. Planul de taiere si plantare a copacilor - Etapa autorizatie de constructie
 4. Plan de Reabilitare a Mediului - Etapa Autorizatie de Construire
 5. Rezumatul de mediu – Etapa autorizației de implementare
 6. Planul de Monitorizare a Mediului
 7. Plan de mediu în construcție

Componentele cheie ale studiilor noastre de remediere a terenurilor:

1. Evaluarea amplasamentului:

 • Identificați contaminanții: Determinați tipurile și concentrațiile de contaminanți prezenți în sol sau în apele subterane.
 • Istoricul sitului: Investigați utilizarea istorică a terenului pentru a înțelege sursa și amploarea contaminării.
 • Căi și receptori: Evaluați modul în care contaminanții pot migra prin sol, apă sau aer și identificați receptorii potențiali (organisme sau oameni) care pot fi afectați.
 • Prelevare de probe și analize de laborator
 • Modelare hidrogeologică

2. Evaluare a riscurilor:

 • Evaluați riscurile: Evaluați riscurile potențiale prezentate de contaminanți pentru sănătatea umană, ecosisteme și mediul înconjurător.
 • Căi de expunere: Identificați modul în care oamenii sau fauna sălbatică pot intra în contact cu contaminanții și evaluați riscurile asociate pentru sănătate și ecologice.

3. Analiza opțiunilor de remediere:

 • Explorați tehnologii: luați în considerare diferite tehnologii de remediere adecvate pentru contaminanții specifici și condițiile site-ului. Aceasta ar putea include metode fizice, chimice sau biologice.
 • Fezabilitate: Evaluați fezabilitatea fiecărei opțiuni de remediere, luând în considerare factori precum costul, eficiența și timpul necesar implementării.

4. Dezvoltarea planului de remediere:

 • Strategie detaliată: Elaborați un plan detaliat care să sublinieze abordarea de remediere aleasă, inclusiv pașii specifici, calendarul și resursele necesare
 • onformitate: Asigurați-vă că planul de remediere este aliniat cu reglementările și standardele locale.

5. Implementare și monitorizare:

 • Executarea planului: Implementarea masurilor de remediere alese conform planului stabilit.
 • Monitorizare: Monitorizează continuu progresul activităților de remediere și evaluează eficacitatea metodelor alese.

6. Verificare și închidere:

 • Confirmați curățarea: Verificați dacă obiectivele de remediere au fost atinse și că nivelurile de contaminanți sunt în limite acceptabile.
 • Conformitatea cu reglementările: Demonstrați conformitatea cu cerințele de reglementare și obțineți aprobările necesare pentru închidere.

Studiile de remediere a terenurilor joacă un rol crucial în abordarea problemelor de contaminare a mediului, în promovarea utilizării durabile a terenurilor și în protejarea sănătății umane și a ecosistemelor.

 

Clienții pe care îi deservim sunt în:

 • guvern
 • infrastructură
 • industrie
 • dezvoltatori privați

sectoareVă rugăm să vedeți referințele noastre din meniul PROIECTE!

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1 517 / 5 000
 

Fordítási találatok

Fordítási találat

VIBROCOMP se mândrește să efectueze Evaluări complete de impact asupra mediului (EIA) cuprinzătoare, utilizând echipa sa internă de experți. Specializate în diverse sectoare, evaluările noastre acoperă proiecte de infrastructură, cum ar fi drumuri, căi ferate și aeroporturi, precum și dezvoltări de birouri și industriale, inclusiv cele din sectoarele petrolului și gazelor și minerit.În plus, ne aducem expertiza în domeniul agrementului prin evaluarea proiectelor precum circuitele de curse. Acest portofoliu divers subliniază angajamentul nostru de a furniza evaluări amănunțite și specializate într-un spectru larg de proiecte, asigurând durabilitatea mediului și practici de dezvoltare responsabilă.Studiile noastre de remediere a terenurilor implică evaluarea și punerea în aplicare a măsurilor de restabilire a terenurilor contaminate sau poluate într-o stare adecvată utilizării prevăzute. Contaminarea poate rezulta din diverse activități umane, cum ar fi procese industriale, eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor sau scurgeri accidentale. Scopul remedierii terenurilor este de a elimina sau atenua impactul negativ asupra mediului și asupra sănătății asociate cu contaminanții, făcând terenul sigur și durabil pentru utilizare ulterioară. numai) și studii de remediere a terenurilor utilizând echipa sa internă de experți. Specializate în diverse sectoare, evaluările noastre acoperă proiecte de infrastructură, precum și dezvoltări de birouri și industriale.