Calitatea aerului, schimbările climatice și evaluarea gazelor cu efect de seră


VIBROCOMP se distinge prin realizarea de evaluări aprofundate privind calitatea aerului, schimbările climatice și impactul gazelor cu efect de seră (GES), valorificând echipa noastră internă calificată. Expertiza noastra se extinde la:

 • Evaluări ale calității aerului: VIBROCOMP efectuează evaluări riguroase ale calității aerului, angajând proprii experți. Aceasta include o examinare meticuloasă a proiectelor din diverse sectoare, cum ar fi infrastructura (drumuri, aeroporturi), birouri și industrie (de exemplu, producție, generare de energie, minerit, petrol și gaze) și agrement (de exemplu, stadioane sportive, circuite de curse). Angajamentul nostru constă în a ne asigura că dezvoltările propuse se aliniază cu standardele și reglementările stricte de calitate a aerului.
 • Evaluări ale schimbărilor climatice: cu accent pe schimbările climatice, evaluările noastre analizează impacturile potențiale ale proiectelor asupra peisajului climatic mai larg. Echipa internă a VIBROCOMP evaluează în detaliu contribuțiile dezvoltărilor propuse la schimbările climatice, ajutând la identificarea strategiilor de atenuare și adaptare. Această abordare se aliniază cu dedicarea noastră față de practicile durabile și rezistența în fața unui climat în schimbare.
 • Evaluări GES: VIBROCOMP adoptă o atitudine proactivă în evaluarea și gestionarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Experții noștri interni sunt bine echipați pentru a evalua amprenta GES a proiectelor, în special în infrastructură și industrie (sectoare minier, petrol și gaze). Analizând și atenuând emisiile de GES, contribuim la efortul global de combatere a schimbărilor climatice și de promovare a inițiativelor responsabile din punct de vedere ecologic.

În fiecare dintre aceste domenii, angajamentul nostru de a folosi expertiza noastră internă asigură un standard înalt de evaluare într-o gamă variată de proiecte, reflectând devotamentul nostru față de responsabilitatea ecologică și dezvoltarea durabilă.

Serviciile noastre in domeniu:

 • Studii/strategii privind calitatea aerului
 • Elaborarea inventarelor/metodologiilor de emisii
 • Analiza detaliată a toxicelor din aerul ambiant și a metalelor grele
 • Monitorizarea calității aerului și prelevarea de probe
 • Studii/strategii privind schimbările climatice
 • Planuri de atenuare

Clienții pe care îi deservim sunt în:

 • guvern
 • infrastructură
 • industrie

sectoare

Vă rugăm să vedeți referințele noastre din meniul PROIECTE!